"Wahai orang-orang Yang beriman! jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum Dengan perkara Yang tidak diingini - Dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa Yang kamu telah lakukan.." ( al-Qur'an,al-Hujurat ( 49 ):6 ).

WEB TV@ Mahasiswa Malaysia


VideoPlaylist
I made this video playlist at myflashfetish.com

Saturday, December 13, 2008

AUKU Kekal Kerana UMNO Penakut

Di pautan ini, saya hanya salin hujah-hujah pembangkang sahaja ketika berbahas mengenai Rang Undang-undang Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan). Tak laratlah nak salin semua. Jika anda mahu membaca apa yang dikatakan oleh menteri dan ahli-ahli Parlimen penyokong kerajaan Barisan Nasional (BN), sila baca hansard Dewan Rakyat. Anda juga boleh membaca ulasan mengenai perkara itu di sini.
Saya salin hujah-hujah mereka untuk membolehkan anda membuat penilaian sendiri. Saya sendiri menyokong pendapat orang yang buat AUKU, Tun Dr Mahathir Mohamad yang menyatakan, "Jika hari ini penuntut lebih dewasa dan bertanggungjawab batalkan sahaja AUKU".
Semua orang tahu, Dr Mahathir suka bercakap sinis dan berlapis-lapis maknanya. Jenis cakap sampai lima enam puluh makna. Itu hobi dia. Tetapi, saya nak ambil yang tersurat sahaja.
Mungkin berbangkit persoalan, adakah penuntut kita lebih dewasa dan bertanggungjawab? Ukuran dewasa atau tidak, bertanggungjawab atau tidak, adalah subjektif. Lain orang, lain cara penilaiannya
Persoalannya, sampai bila Umno dan BN hendak menghina para pelajar di pusat-pusat pengajian tinggi sebagai budak-budak yang tidak bertanggungjawab? Adakah para pelajar pusat-pusat pengajian tinggi semuanya budak-budak yang tak bertanggungjawab?
Antara lain, mungkin AUKU berpunca dari ketakutan Umno dan BN hendak bersaing dengan pembangkang di kampus. Sebab itulah calon Ketua Pemuda Umno, Khairy Jamaluddin berkata, "saya tidak takut kalau kita hendak bersaing dengan pembangkang di kampus..."
Saya petik sebahagian ucapannya:

Kita buka untuk semua dan kita compete base on ideas, berdasarkan kepada idea dan biar serahkan kepada mahasiswa untuk pilih siapa dia hendak ikut dan siapa dia hendak bantah. Itulah yang kita hendak melihat kerana ini membukakan minda mereka, menjadikan mahasiswa bukan hanya mahasiswa, bukan hanya academic students tetapi rakyat Malaysia yang terbuka minda mereka untuk buat pilihan. Saya tidak takut kalau terpaksa turun ke padang berdepan dengan sahabat saya daripada Rasah, tahniah kerana baru sahaja menang tanpa bertanding sebagai Ketua Pemuda DAP, tidak ada demokrasi dalam DAP menang tanpa bertanding tetapi tidakapa kita turun sama-sama dan... [Dewan riuh] Saya bertanding, saya bertanding
Pemuda dengan Yang Berhormat Jerlun tidak apa, saya tetap bertanding.

Saya salin juga di sini beberapa petikan menarik perbahasan itu:

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Baik, terima kasih Tuan Yang di-Pertua,
terima kasih Yang Berhormat. Baguslah itu jaminan maknanya kita boleh tubuh tetapi saya hendak sebut bahawa ini masalah yang dihadapi oleh pelajar. Jangan kata hendak tubuh, saya pergi makan nasi rumah seorang pensyarah universiti buat PhD di sana, pensyarah itu dipanggil balik oleh universiti untuk beri jawapan kenapa Mahfuz Omar pergi rumah kamu.

Saya pergi makan nasi, pergi ziarah dia. Tak akan pergi makan nasi, macam mana kalau saya menikah seorang lagi. Isteri saya belajar buat PhD di UK, sebulan sekali saya pergi, nanti dia tanya pasal apa Mahfuz mai. Maknanya isteri saya jawab, dia mai bukan sahaja setakat mai, tidur dengan saya. Salah.... [Ketawa] Makna kena jawab kepada pihak universiti. Ini saya kata apa punya undang-undang. Jadi saya hendak kata bahawa Yang Berhormat beri jaminan tetapi apa dari segi praktikalnya tidak berlaku begitu. Tekanan kepada pelajar-pelajar di luar negara cukup teruk.

Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Sambung sedikit Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi beberapa alasan yang diberi oleh menteri menyatakan universiti tidak mahu campur tangan parti politik dalam urusan universiti, tidak mahu pelajar dipengaruhi oleh mana-mana parti politik.

Saya juga hendak tahu apakah pihak kementerian membuat kajian di mana negara-negara yang top 100 universities dalam Times Higher Education Ranking ini mana universiti yang ada AUKU ala Malaysia ini. Mereka tidak ada, mereka top 100 universities. Umur mengundi di sesetengah negara seperti US dan UK ialah 18 tahun, mereka boleh mengundi, boleh terlibat dalam politik tetapi universiti mereka top 100. Jadi, alasan yang diberi tidak boleh dipakai langsung, tidak boleh diterima.

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Saya hendak tanya Yang Berhormat Menteri, sekiranya tiada kajian saintifik yang menunjukkan bahawa penglibatan dalam politik akan mempertingkatkan daya berfikir mahasiswa, adakah kementerian ada kajian saintifik menunjukkan bahawa penglibatan dalam politik akan menjejaskan daya berfikir mahasiswa.

Sekiranya kementerian juga tidak ada kajian saintifik dalam area ini, pada pendapat saya marilah kita membenarkan mahasiswa untuk terlibat dalam politik kerana ini adalah hak asasi mereka. Sekiranya setiap orang selepas mereka mencapai umur 21 tahun mereka boleh terlibat dalam aktiviti-aktiviti politik, kenapa mahasiswa kita tidak ada kebebasan ini?

Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Yang Berhormat Menteri, kalau betul hujah Menteri itu parti politik ini bersifat emosi dan akan mengancam kestabilan masyarakat, lebih baik kita haramkan semua parti politik. Ini kerana kalau betul satu budaya parti politik ini tidak baik untuk pelajar, sudah tentu tidak baik untuk orang yang tak ada pelajaran. Kalau anak-anak kita yang masuk universiti pun akan terpengaruh dengan sifat emosi, sifat yang tidak rasional ini apatah lagi kita membenarkan anak-anak muda yang tak masuk universiti. Mereka boleh menyertai parti politik dan mereka akan bertindak secara waras, tak beremosi, rasional kalau dia tak masuk universiti dan itu logik yang kita hadapi sekarang.

Dr. Lo' Lo' Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Anak saya dua orang belajar di luar negara, saya tahu sangat isu ini dan saya tahu sangat diskriminasi, malah Timbalan Perdana Menteri pernah pergi ke Indonesia di mana tempat universiti anak saya belajar, dicari anak saya malah orang yang ikut dia, pegawai-pegawai dia mencari dan secara single out daripada ramai-ramai itu dan memberi orang kata, ugutan-ugutan kepada anak saya, kerana dia anak saya, semata-mata kerana dia anak Dr. Lo’Lo’. Jadi saya kira ini adalah satu sikap yang boleh diteruskan sebab saya kata, yang mendapat political mileage adalah kami di pihak pembangkang.

oleh penarik beca

Pendapat Ahli - ahli Parimen Mengenai AUKU... Akta Universiti dan Kolej Universiti


Di pautan ini, saya hanya salin hujah-hujah pembangkang sahaja ketika berbahas mengenai Rang Undang-undang Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan). Tak laratlah nak salin semua. Jika anda mahu membaca apa yang dikatakan oleh menteri dan ahli-ahli Parlimen penyokong kerajaan Barisan Nasional (BN), sila baca hansard Dewan Rakyat. Anda juga boleh membaca ulasan mengenai perkara itu di sini.
Saya salin hujah-hujah mereka untuk membolehkan anda membuat penilaian sendiri. Saya sendiri menyokong pendapat orang yang buat AUKU, Tun Dr Mahathir Mohamad yang menyatakan, "Jika hari ini penuntut lebih dewasa dan bertanggungjawab batalkan sahaja AUKU".
Semua orang tahu, Dr Mahathir suka bercakap sinis dan berlapis-lapis maknanya. Jenis cakap sampai lima enam puluh makna. Itu hobi dia. Tetapi, saya nak ambil yang tersurat sahaja.
Mungkin berbangkit persoalan, adakah penuntut kita lebih dewasa dan bertanggungjawab? Ukuran dewasa atau tidak, bertanggungjawab atau tidak, adalah subjektif. Lain orang, lain cara penilaiannya.
Persoalannya, sampai bila Umno dan BN hendak menghina para pelajar di pusat-pusat pengajian tinggi sebagai budak-budak yang tidak bertanggungjawab? Adakah para pelajar pusat-pusat pengajian tinggi semuanya budak-budak yang tak bertanggungjawab?
Antara lain, mungkin AUKU berpunca dari ketakutan Umno dan BN hendak bersaing dengan pembangkang di kampus. Sebab itulah calon Ketua Pemuda Umno, Khairy Jamaluddin berkata, "saya tidak takut kalau kita hendak bersaing dengan pembangkang di kampus...
"Saya petik sebahagian ucapannya:

Kita buka untuk semua dan kita compete base on ideas, berdasarkan kepada idea dan biar serahkan kepada mahasiswa untuk pilih siapa dia hendak ikut dan siapa dia hendak bantah. Itulah yang kita hendak melihat kerana ini membukakan minda mereka, menjadikan mahasiswa bukan hanya mahasiswa, bukan hanya academic students tetapi rakyat Malaysia yang terbuka minda mereka untuk buat pilihan. Saya tidak takut kalau terpaksa turun ke padang berdepan dengan sahabat saya daripada Rasah, tahniah kerana baru sahaja menang tanpa bertanding sebagai Ketua Pemuda DAP, tidak ada demokrasi dalam DAP menang tanpa bertanding tetapi tidak apa kita turun sama-sama dan... [Dewan riuh] Saya bertanding, saya bertanding Pemuda dengan Yang Berhormat Jerlun tidak apa, saya tetap bertanding

.
Saya salin juga di sini beberapa petikan menarik perbahasan itu:
Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Baik, terima kasih Tuan Yang di-Pertua,
terima kasih Yang Berhormat. Baguslah itu jaminan maknanya kita boleh tubuh
tetapi saya hendak sebut bahawa ini masalah yang dihadapi oleh pelajar. Jangan
kata hendak tubuh, saya pergi makan nasi rumah seorang pensyarah universiti buat
PhD di sana, pensyarah itu dipanggil balik oleh universiti untuk beri jawapan
kenapa Mahfuz Omar pergi rumah kamu.
Saya pergi makan nasi, pergi ziarah dia. Tak akan pergi
makan nasi, macam mana kalau saya menikah seorang lagi. Isteri saya belajar buat
PhD di UK, sebulan sekali saya pergi, nanti dia tanya pasal apa Mahfuz mai.
Maknanya isteri saya jawab, dia mai bukan sahaja setakat mai, tidur dengan saya.
Salah.... [Ketawa] Makna kena jawab kepada pihak universiti. Ini saya kata apa
punya undang-undang. Jadi saya hendak kata bahawa Yang Berhormat beri jaminan
tetapi apa dari segi praktikalnya tidak berlaku begitu. Tekanan kepada
pelajar-pelajar di luar negara cukup teruk.
Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Sambung sedikit Yang
Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi beberapa alasan
yang diberi oleh menteri menyatakan universiti tidak mahu campur tangan parti
politik dalam urusan universiti, tidak mahu pelajar dipengaruhi oleh mana-mana
parti politik.
Saya juga hendak tahu apakah pihak kementerian membuat
kajian di mana negara-negara yang top 100 universities dalam Times Higher
Education Ranking ini mana universiti yang ada AUKU ala Malaysia ini. Mereka
tidak ada, mereka top 100 universities. Umur mengundi di sesetengah negara
seperti US dan UK ialah 18 tahun, mereka boleh mengundi, boleh terlibat dalam
politik tetapi universiti mereka top 100. Jadi, alasan yang diberi tidak boleh
dipakai langsung, tidak boleh diterima.
Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Saya hendak tanya Yang
Berhormat Menteri, sekiranya tiada kajian saintifik yang menunjukkan bahawa
penglibatan dalam politik akan mempertingkatkan daya berfikir mahasiswa, adakah
kementerian ada kajian saintifik menunjukkan bahawa penglibatan dalam politik
akan menjejaskan daya berfikir mahasiswa.
Sekiranya kementerian juga tidak ada kajian saintifik
dalam area ini, pada pendapat saya marilah kita membenarkan mahasiswa untuk
terlibat dalam politik kerana ini adalah hak asasi mereka. Sekiranya setiap
orang selepas mereka mencapai umur 21 tahun mereka boleh terlibat dalam
aktiviti-aktiviti politik, kenapa mahasiswa kita tidak ada kebebasan ini?
Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Yang Berhormat Menteri,
kalau betul hujah Menteri itu parti politik ini bersifat emosi dan akan
mengancam kestabilan masyarakat, lebih baik kita haramkan semua parti politik.
Ini kerana kalau betul satu budaya parti politik ini tidak baik untuk pelajar,
sudah tentu tidak baik untuk orang yang tak ada pelajaran. Kalau anak-anak kita
yang masuk universiti pun akan terpengaruh dengan sifat emosi, sifat yang tidak
rasional ini apatah lagi kita membenarkan anak-anak muda yang tak masuk
universiti. Mereka boleh menyertai parti politik dan mereka akan bertindak
secara waras, tak beremosi, rasional kalau dia tak masuk universiti dan itu
logik yang kita hadapi sekarang.
Dr. Lo' Lo' Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Anak saya dua
orang belajar di luar negara, saya tahu sangat isu ini dan saya tahu sangat
diskriminasi, malah Timbalan Perdana Menteri pernah pergi ke Indonesia di mana
tempat universiti anak saya belajar, dicari anak saya malah orang yang ikut dia,
pegawai-pegawai dia mencari dan secara single out daripada ramai-ramai itu dan
memberi orang kata, ugutan-ugutan kepada anak saya, kerana dia anak saya,
semata-mata kerana dia anak Dr. Lo’Lo’. Jadi saya kira ini adalah satu sikap
yang boleh diteruskan sebab saya kata, yang mendapat political mileage adalah
kami di pihak pembangkang.
oleh : penarik beca

Friday, December 12, 2008

GMMA Gesa Ahli Parlimen Pasir Salak Mohon Maaf Pada Mahasiswa


Kuala Lumpur, 12 Disember - Perbahasan pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) yang diadakan pada minggu ini telah mengundang banyak persoalan, bantahan, cadangan dan juga kritikan. Namun begitu ada juga nada yang menghina golongan yang bakal menjadi pelapis kepimpinan negara pada masa hadapan iaitu mahasiswa.
Ahli sekretariat Gerakan Mahasiswa Mansuhkan AUKU (GMMA), saudara Ridzuan Mohammad berasa kecewa dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Pasir Salak, YB Dato’ Tajuddin Abd Rahman yang mengatakan golongan mahasiswa pada hari ini adalah golongan pemalas dan tidak ikut isu-isu semasa.
Saudara Ridzuan menyatakan tidak seharusnya seorang ahli parlimen mengeluarkan kenyataan begini kerana seolah-olah semua mahasiswa hari ini tidak berguna dan tidak berkualiti kepada negara dengan tidak menunjukkan bukti yang kukuh.
Hujah yang dikemukan itu tidak ada bukti yang jelas dan hanya berdasar pemerhatian kepada mahasiswa-mahasiswa yang hadir temuduga untuk masuk bekerja di kolej swasta beliau (Kolej YB Pasir Salak) iaitu sebahagian kecil sahaja.
Saudara Ridzuan, menggesa supaya YB Pasir Salak menarik balik kenyatan tersebut dan memohon maaf kepada mahasiswa sekiranya beliau betul-betul serius dan jujur mengenai pandangan beliau dalam isu pindaan AUKU.
Ahli-ahli parlimen samada Barisan Nasional (BN) ataupun Pakatan Rakyat (PR) seharusnya berbahas isu pindaan AUKU ataupun isu-isu lain dalam Dewan Rakyat secara rasional dan bukti-bukti serta hujah yang kuat bukannya secara emosional dan pemerhatian secara umum.
Ini kerana ahli-ahli parlimen dinilai oleh rakyat dengan kenyataan yang dikeluarkan. Janganlah berbahas isu AUKU ini yang berkaitan golongan cerdik pandai dan juga berpendidikan ini seperti berbual di kedai kopi, tegas Ridzuan. -Mahasiswakini

90 Projek Lereng Bukit Dilulus Di Zaman Khir Toyo Berkuasa


Kira-kira 90 projek yang melibatkan pembangunan di cerun bukit yang telah kerajaan dibawah kepimpinan Barisan Nasional di Selangor sebelum ini.
Menurut Menteri Besar Selangor, Abdul Khalid Ibrahim kerjaan negeri akan sentiasa memantau projek-projek ini dengan teliti supaya syarikat memenuhi semua syarat–syarat bagi memastikan rumah yang akan diduduki selamat
Perlu ditegaskan disini, Kerajaan Negeri tidak akan teragak-agak mengkaji semula mana-mana projek jika didapati ada bukti bahawa alam sekitar dan keselamatan penduduk disekitar telah terancam akibat projek. Projek-projek di kawasan sensitif kepada bencana tanah runtuh akan diberi syarat-syarat yang lebih ketat,” katanya melalui kenyataan yang dikeluarkan 7 Disember lalu
Selain itu, menurut Khalid kerajaan Negeri juga telah mengarahkan setiap syarikat perumahan memberi laporan bulanan berkaitan setiap projek yang dijalankan.
Sebagai langkah pro-aktif, Kerajaan Negeri tidak akan teragak-agak menyenarai hitam syarikat yang lalai menjalankan tanggungjawab mereka,” katanya lagi.
Tambahnya, oleh kerana bukan hanya cerun bukit yang sensitif kepada kejadian tanah runtuh, Kerajaan Negeri juga telah mengarahkan Jabatan Pengaliran Sungai (JPS) untuk mengetatkan penguatkuasaan sungai dikawasan hutan simpan bagi mengelakkan bencana alam yang boleh mengancam keselamatan penduduk
Kerajaan Negeri Selangor, tambah Khalid, bukan sahaja sedih dengan apa yang berlaku, tetapi lebih merasakan ianya satu pengajaran penting untuk menujukkan betapa pentingnya pemantauan terhadap pembangunan perumahan di cerun bukit (hill slope development).
Bahkan larangan pembangunan cerun bukit kelas 3 dan adalah antara polisi awal yang dibuat Kerajaan Pakatan Rakyat setelah mengambil alih pemerintahan daripada Kerajaan terdahulu,” menurutnya
Khalid juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada DYMM Sultan Selangor atas keperihatinan Tuanku untuk hadir memberi sokongan semalam
juga mengucapkan terima kasih kepada barisan pimpinan tinggi tertinggi Negara terutama Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sempat meluangkan waktu untuk turut hadir melawat tempat kejadian.Negeri juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha menyelamat yang sedang giat dijalankan termasuk anggota polis, tentera, bomba, pasukan penyelemat SMART dan pasukan dari Majlis Perbandaran Ampang Jaya.
Bantuan dari sukarelewan dari pelbagai badan bukan kerajaan NGO dan Bulan Sabit Merah juga amat dihargai,” ucap Khalid.

Thursday, December 11, 2008

Pengganas di Mumbai ADALAH OPERASI BENDERA PALSU PERISIKAN INDIA?


Pada Sabtu 29 November 2008, saya siarkan satu tulisan di blog ini mengenai peristiwa keganasan berdarah Mumbai, India, pada malam 26 November 2008, yang menyebabkan 164 orang terbunuh dan lebih 300 lagi cedera parah.
Di akhir tulisan itu saya persoalkan sama ada keganasan di Mumbai adalah synthetic terror atau keganasan yang dilaksanakan secara operasi bendera palsu - atau secara baling batu sembunyi tangan - semata-mata untuk membolehkan sesuatu kuasa besar tertentu membuka lawang keempat Peperangan Antikeganasan (PAG) di benua Asia, khususnya di rantau Asia Selatan yang merangkumi India dan Pakistan.
Saya mempersoalkan demikian kerana seluruh episod PAG - mulai Oktober 2001 di Afghanistan (AsiaTengah), mulai Januari 2002 di Asia Tenggara, dan mulai Mac 2003 di Iraq (Asia Barat) - adalah siri peperangan nuklear yang tidak direstui oleh PBB, semberono, pre-emtif dan berasaskan pembohongan serta kepalsuan.
Pembohongan dan kepalsuan ini sengaja dirancang, direka dan dihebahkan ke seluruh dunia menerusi perkakas propaganda – media cetak, media elektronk dan media digital – yang dikuasai oleh puak zionis.
Propaganda yang bertubi-tubi ini digunakan sebagai topeng kepada operasi bendera palsu yang dilaksanakan atau ditaja oleh kuasa-kuasa tertentu dunia.
Propaganda ini juga kini menyebabkan sebilangan komuniti dunia terkeliru lantas meyakini bahawa PAG memang benar-benar angkara teroris Islam antarabangsa.
Hakikatnya, PAG adalah angkara beberapa badan perisikan antarabangsa, termasuklah CIA (Amerika Syarikat), MI6 (Britain) dan Mossad (Israel).
PAG di Afghanistan kononnya untuk menghancurkan al-Qaeda yang dituduh tanpa bukti sebagai pihak bertanggungjawab meruntuhkan WTC di New York dan Ibupejabat Pentagon di Washington DC, Amerika Syarikat (AS) pada 11 September 2001.
Hingga ke hari ini, al-Qaeda masih belum dimusnahkan, Osama ben Laden masih belum ditawan. Tetapi, Afghanistan dibom, musnah ranah, ramai rakyatnya terkorban, yang hidup pula diancam radiasi nuklear, AS serta sekutunya juga terus hadir di negara berkenaan.
PAG di Iraq kononnya untuk memusnahkan Saddam Hussein yang didakwa sebagai membina senjata pemusnah (WMD) yang mengancam komuniti dunia.Hakikatnya, WMD langsung tidak ditemui di Iraq. Tetapi, negara itu dijajah, dimusnah, jadi kacau-bilau dan Saddam Hussein pula sudah dihukuman gantung sampai mati.
Sebuah agensi perisikan Australia dan agensi perisikan daripada sebuah negara ASEAN yang amat intim dengan puak zionis pula dipercayai terbabit dalam siri keganasan secara operasi baling batu sembunyi tangan di Asia Tenggara.
Menerusi operasi ini, termasuklah siri pengeboman di Indonesia, pihak yang fitnahkan sebagai pengangkaranya adalah Jemaah Islamiah (JI) di Indonesia, Barisan Bertindak Kebangsaan Moro (MNLF) di selatan Filipina dan Organisasi Pembebasan Pattani (PULO) di selatan Thailand.
Di Mumbai baru-baru ini, sekumpulan teroris Islam yang kononnya dikenali sebagai Deccan Mujahidin dan Lashkar-e-Taiba yang didakwa berpangkalan di Pakistan, telah difitnahkan sebagai pihak yang bertanggungjawab dengan keganasan berkenaan.
Fitnah ini dipercayai disengajakan untuk membolehkan sebuah kuasa besar tertentu memerangi Pakistan atas alasan kononnya negara Islam itu melindungi teroris Islam antarabangsa.
Laporan terbaru oleh Associated Press (AP) Sabtu lalu mendedahkan hakikat ini. Agensi berita itu dipetik sebagai melaporkan bahawa seorang agen bernama Mukhtar Ahmed, yang bekerja bagi pihak Polis India di Kashmir, telah ditangkap.
Mukhtar didapati sebagai pihak yang membekalkan sim card telefon bimbit kepada Lashkar-e-Taiba yang dituduh terbabit dengan keganasan di Mumbai.Penangkapan ini membuktikan bahawa agensi perisikan India yang sudah menyusupi Lashkar-e-Taiba adalah pihak yang menguasai pelaksanaan keganasan di Mumbai.
Kurt Nimmo daripada Prison Planet.com menulis bahawa tindakan perisikan India melaksanakan sesuatu operasi baling batu sembunyi tangan untuk difitnahkan kepada Pakistan serta beberapa organisasi yang kononnya teroris Islam antarabangsa, adalah perkara biasa.
Tulisan Nimmo disiarkan oleh portal berita http://www.thetruthseeker.co.uk/.
Bacalah sendiri untuk mengikuti kisah selanjutnya.Saya menghuraikan perkara di atas secara ringkas kerana baru-baru ini negara kita juga cuba dikaitkan dengan keganasan yang terjadi di Mumbai.Kita semua tahu itu adalah fitnah. Sesudah tragedi 11 September pun Malaysia difitnahkan sebagai salah satu lokasi yang digunakan oleh segelintir pihak yang kononnya meruntuhkan WTC di AS.
Kita wajar berwaspada. Kita juga mesti bertegas mematahkan fitnah seperti ini. Ini kerana fitnah, pembohongan dan kepalsuan adalah ciri-ciri utama operasi bendera palsu atau operasi baling batu sembunyi tangan.
Oleh itu, janganlah mudah kita terpedaya atau dipengaruhi oleh mana-mana propaganda pro-zionis yang berusaha memfitnahkah umat Islam sebagai teroris dan negara-negara Islam sebagai pelindung serta penaja teroris. Ketegasan kerajaan kita dalam hal ini amat disanjung tinggi. – Ruhanie Ahmad

Wednesday, December 10, 2008

AUKU Hangat Dibahaskan Di Parlimen Hari Ini


oleh Nazmi, Webmaster Mahasiswa Malaysia
Nampaknya Ahli- ahli Parlimen dari UMNO dan BN masih degil untuk menerima tuntutan ahli- ahli Parlimen Pakatan Rakyat yang mewakili suara dan kehendak mahasiswa- mahasiswa Institusi - institusi pengajian tinggi di Malaysia agar akta rimba AUKU ( Akta Universiti Dan Kolej Universiti ) dirombak secara besar- besaran.
Buktinya Ahli Parlimen Pasir Salak, Pontian, Kinabatangan dan lain- lain yang mewakili Barisan Nasional terus- terusan menyokong agar perkara- perkara dalam AUKU yang mengekang penglibatan mahasiswa dalam pertubuhan luar kampus dan pertubuhan politik terus dipertahankan.
Perkara ini jelas membuktikan kejanggalan cara berfikir ahli- ahli Parlimen Barisan Nasional oleh kerana AUKU itu sendiri jelas terbukti melanggar hak kebebasan bersuara rakyat yang dijamin Perlembagaan Malaysia. Mujurlah Malaysia tidak mempunyai Mahkamah Perlembagaan ataupun doktrin pengasingan kuasa diantara badan kehakiman dan eksekutif, jika tidak Mahasiswa Malaysia yakin 100% bahawa undang- undang AUKU itu akan terbatal secara automatik dan UMNO akan diisytiharkan sebagai PARTI/ PERTUBUHAN HARAM oleh kerana melanggar Perlembagaan Malaysia.
Tambahan AUKU juga menyimpang daripada semangat Perlembagaan dan Akta Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia yang menetapkan rakyat berumur 21 tahun layak mengundi. Bagaimana mahu mengundi jika Mahasiswa tidak dibenarkan untuk mengikuti perkembangan politik negara secara dekat.
Namun apa yg sungguh menghairankan kenapakah Kementerian Pengajian Tinggi membenarkan pembabitan mahasiswa- mahasiswa Malaysia di luar negara untuk menyertai parti politik. Buktinya kelab- kelab UMNO secara terang- terangan ditubuhkan di luar negara bagi membolehkan pembabitan mahasiswa dalam politik. Kelab- kelab UMNO ini terdapat di merata tempat di Indonesia, Australia, New Zealand, Amerika, England, Jepun dan seumpamanya yang keanggotaannya terdiri dariapada pelajar- pelajar Malaysia yang belajar di sana. Apakah dalam perkara ini SIKAP DOUBLE STANDARD KEMENTERIAN DIBENARKAN ?????
Mahasiswa Malaysia ingin menegaskan jika inilah pendirian ahli- ahli Parlimen Barisan Nasional yang diketuai UMNO, Mahasiswa Malaysia yakin UMNO dan Barisan Nasional akan terus ditolak oleh majoriti mahasiswa dan rakyat dalam pilihanraya akan datang.
Bahkan Mahasiswa Malaysia menggesa agar rakyat Kuala Terengganu termasuk mahasiswa yang layak mengundi bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu memberi pengajaran bermakna kepada kerajaan UMNO/ Barisan Nasional dengan menumbangkan mereka dalam pilihanraya kecil tersebut. Mahasiswa Malaysia percaya hanya dengan Tsunami rakyat sahaja UMNO dan Barisan Nasional akan sedar dari mimpi indah mereka.

Kepimpinan Nik Aziz Dikagumi Presiden EU ( Kesatuan Eropah )


KOTA BHARU, 11 Dis (Hrkh) -Presiden Kesatuan Eropah,Marc Barety melahirkan rasa kagum di atas corak pentadbiran yang diamalkan oleh pimpinan Tuan Guru Dato'Nik Abdul Aziz di negeri Kelantan.
Beliau berkata demikian, ketika mengetuai seramai 14 peserta lawatan sambil belajar terdiri daripada Duta dan wakil kesatuan Eropah (EU) yang berkunjung ke negeri Kelantan baru-baru ini.
Delegasi tersebut terdiri dari negara Perancis, Republik Chech,Poland, Hungary,Slovakia, Austria, Sweden, United Kingdom,Belgium, Romania,Italy,Denmark dan Findland .
Rombongan deligasi tersebut telah disambut oleh Menteri Besar Kelantan,Tuan Guru Dato'Nik Abdul Aziz Nik Mat di Kompleks Kerajaan Darulnaim.
Sementara itu di sidang media, Tuan Guru berkata kunjungan delegasi dari EU ini memberi erti kerajaan Kelantan mendapat pengiktirafan dan penghormatan dari kaca mata dunia, beliau mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian mereka berkunjung ke negeri Kelantan.
Tuan Guru juga berkata beliau telah ditanya berkaitan dengan perbezaan corak pentadbiran dengan pusat dan beliau menegaskan bahawa selagi corak pentadbiran Pusat tidak berlandaskan Islam, selagi itulah kami akan menegurnya.
Beliau juga berkata selepas kerajaan PAS mengambil alih Kelantan, beliau terus menukarkan semua akaun bank milik kerajaan kepada bank Islam yang tidak berlandaskan riba dan kini sudah banyak bank-bank yang menawarkan sistem perbankan tanpa riba.
Menyentuh kepada pemimpin sesebuah negeri ianya tidak semestinya keturunan melayu, Kaum lain seperti Cina juga boleh menjadi ketua negeri asalkan ia seorang yang alim dan warak serta menurut perintah Allah SWT.
"Sebab itulah kini,kita lihat adanya kelab penyokong PAS dari kaum-kaum lain, mengapa mereka tak tubuh kelab penyokong Umno kalau Umno itu betul gak,"ujar beliau.
Kerajaan Kelantan kini juga mempunyai penghulu dari kaum-kaum lain bagi merapatkan hubungan sesama kaum di negeri ini tanpa mengira agama.
Dari segi ekonomi pula, kerajaan beranggapan ekonomi tidak salah tetapi ahli ekonomi yang telah membunuh ekonomi itu sendiri, riba telah diteruskan secara berleluasa.
"Islam melarang duit membuat duit,mana boleh kita duduk diam-diam,duit datang berterusan,itu namanya riba, sebab itulah Kelantan dari awal lagi bila nak bagi pinjaman pada kakitangan untuk pembelian rumah,kenderaan dan komputer,mereka tidak dikenakan riba dan ini amat menyenangkan hati rakyat negeri ini,"katanya lagi.
Manakala ketika ditanya tentang pelaburan di negeri ini, Tuan Guru berkata ia tidak dibincangkan bersama delegasi ini,namun kerajaan negeri tidak akan menghalang mana-mana negara luar yang ingin melabur dalam sektor perhotelan dan industri asalkan ianya tidak melanggar peraturan teras dari negeri ini seperti dalam bidang perhotelan, mereka mestilah tidak menyediakan kemudahan berjudi,minuman dari alkohol dan pelbagai kegiatan maksiat.
Sementara itu, Marc Barety pula melahirkan rasa kagum di atas corak pentadbiran yang diamalkan oleh pimpinan Tuan Guru Dato'Nik Abdul Aziz dan beliau tidak merasa janggal walaupun corak pentadbiran negeri ini berbeza dengan negeri lain seperti Sabah dan kedah yang sebelum ini pernah dikunjungi beliau.
"Pentadbiran sebegini akan berterusan kerana ia dipilih secara demokrasi dan ia tidak menimbulkan sebarang masalah kepada rakyatnya,"ujar beliau.
Sementara itu, isteri delegasi tersebut turut diraikan oleh isteri Menteri Besar,Datin Hajjah Tuan Sabariah Tuan Ishak,mereka dibawa ke pusat kraftangan dan Pusat Batik di sekitar bandar Kota Bharu. - harakah -

lagu hot@mahasiswa malaysia